Tin tức & Sự kiện

Giảng viên Khoa TCKT tham gia Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ở các trường ĐH tại Việt Nam trong bối cảnh 4.0”

Chiều ngày 12/8/2021 từ 15h30 đến 17h40, Giảng viên Khoa Tài chính – Kế toán đã tham dự Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ở các trường Đại học tại Việt Nam trong bối cảnh 4.0” được tổ chức bởi Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA).

Trong bối cảnh chúng ta đang chứng kiến những thay đổi do cách mạng công nghệ và đại dịch Covid-19 lên toàn bộ hoạt động đời sống nhân loại một cách mạnh mẽ và chưa từng thấy trong lịch sử cận đại. Hoạt động đào tạo - giảng dạy và ngành kế toán, kiểm toán, tài chính cũng không nằm ngoài guồng quay này. Việc xây dựng chuẩn đầu ra, đổi mới chương trình đào tạo tại các trường Đại học Việt Nam là nhiệm vụ chiến lược đòi hỏi thời gian, nguồn lực đầu tư lâu dài và sự chung tay của nhiều bên. Do đó, nhu cầu thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với các trường Đại học quốc tế, các doanh nghiệp và hội nghề nghiệp để chắt lọc chương trình đào tạo phù hợp là rất cần thiết.

Hội thảo tập trung vào hai khía cạnh nổi bật nhất là nội dung đào tạo về công nghệ, và tính ứng dụng vào môi trường làm việc đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Giảng viên Khoa Tài chính - Kế toán, ĐH Lạc Hồng cũng tham gia hội thảo, qua đó nhằm cập nhật, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm của các diễn giả cũng như Thầy/Cô đến từ các trường quốc tế và trong nước vào quá trình xây dựng chiến lược, tổ chức thực hiện quá trình thay đổi chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Khoa Tài Chính - Kế Toán

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,697,107       4/468