Dưới mái trường

Nâng cao trách nhiệm của sinh viên về môn GDQPAN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TQ

Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, do đó nhà trường luôn chú trọng, nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh với phương pháp giảng dạy tốt nhất, khơi dậy lòng  đam mê, sự nhiệt tình trong học tập và rèn luyện kỹ năng quân sự, an ninh cho sinh viên. Môn GDQPAN là nội dung học tập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tầm quan trọng của GDQPAN là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo cho sinh viên trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện năng lực, góp phần giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường. Môn học GDQPAN còn có tác dụng rèn luyện tác phong nghiêm túc, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cho sinh viên.

gdqpan

Chú trọng lồng ghép lý thuyết với trực quan sinh động giúp sinh viên dễ tiếp thu bài học 

Thông qua các giờ học lí luận, sinh viên sẽ nhận thức đầy đủ hơn quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của Đảng, có nhận thức rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.Trong những giờ học thực hành, trang bị cho sinh viên hiểu biết và kỹ năng về đội ngũ đội hình, kỹ chiến thuật quân sự cần thiết cũng như một số loại vũ khí, khí tài, thông qua đó có thể biết cách phân biệt, sử dụng và trang bị cho mình những kỹ thuật cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí thông thường và biết cách phòng tránh khi kẻ thù sử dụng vũ khí tấn công.

Môn học GDQPAN còn rèn luyện cho sinh viên một số kỷ luật trong môi trường quân đội, hướng cho sinh viên làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương; tạo cơ sở cho sinh viên tu dưỡng và hoàn thiện kỹ năng sống của bản thân, góp phần ngăn ngừa và phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường…

lhu

Luôn hướng sinh viên ngoài trí lực phải luôn trang bị thể lực tốt

Về yêu cầu kiến thức đối với sinh viên, GDQPAN là môn học chính khóa đối với sinh viên.Thông qua môn học sinh viên sẽ nắm được những kiến thức lý luận về đường lối, tư tưởng, quan điểm về quốc phòng, quân sự, an ninh trong chuẩn bị và tiến hành chiến tranh cách mạng của Đảng, xây dựng lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có kỹ năng quân sự cần thiết để sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, không lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn GDQPAN ở nhà trường, đã có nhiều đổi mới trong phương pháp giảng dạy, đầu tư trang thiết bị, giúp cho sinh viên hứng thú với môn học, tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục QPAN theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đồng thời tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho giảng viên và sinh viên về nhiệm vụ GDQPAN; khuyến khích tăng cường tổ chức các hoạt động thực tiễn rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên. Nhà trường cũng đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp dạy học GDQPAN theo hướng hình thành năng lực ở sinh viên và tham gia phối hợp với Hội đồng GDQPAN tỉnh Đồng Nai bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng khi có yêu cầu.

Nhà trường tham gia dự các đợt tập huấn vào dịp hè, kết hợp với các hoạt động giao lưu với các đơn vị quân đội để nâng cao trình độ và phương pháp giảng dạy cho giảng viên. Công tác đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy được chú trọng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Sinh viên của nhà trường sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản như: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc; truyền thống của lực lượng quân đội và công an; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật GDQPAN

lhu

Bên cạnh đó, sinh viên còn được hướng dẫn thực hiện thuần thục các động tác đội ngũ và động tác chỉ huy đội hình, tiểu đội, trung đội bằng khẩu lệnh, thực hành các động tác, kỹ thuật ném lựu đạn, kỹ thuật bắn súng AK, tháo lắp súng AK, băng bó cứu thương và các động tác vận động trong chiến trường để làm cơ sở giúp cho sinh viên hoàn thành môn học GDQPAN.

LHU Media theo Bộ môn GDQPAN

quốc phòng, an ninh


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        6,421,607       1/126