Dưới mái trường

Đại học Lạc Hồng tăng cường nâng cao năng lực giảng dạy hướng tới Giáo dục 4.0

Ngày 10 & 11/5/2022, Đại học Lạc Hồng đã tham dự Hội thảo “Tổng kết và chia sẻ kết quả Dự án Emvitet” (Final Seminar- Empowering capacity building towards Education 4.0 - Emvitet project’s results) được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hồ Chí Minh". Đây là buổi tổng kết, đánh giá và chia sẻ những thành tựu đến các bên liên quan ở Việt Nam về kế hoạch thực hiện dự án Emvitet (Empowering Vietnamese VET Teachers for Transformation towards Education 4.0 - Tăng cường năng lực cho giảng viên Việt Nam hướng đến Giáo dục 4.0) - Dự án tăng cường năng lực thuộc chương trình Erasmus+ được tài trợ bởi cộng đồng châu Âu. Tham dự Hội thảo có Ban điều hành dự án Emvitet và đại diện lãnh đạo các trường đại học đối tác dự án tại Việt Nam, cùng các thành viên là các giảng viên, cán bộ quản lý các trường thành viên tham gia dự án.

Tại buổi Hội thảo, các đơn vị và các giảng viên tham gia dự án đã báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm khi thực hiện dự án Emvitet trong xây dựng hệ thống kinh tế - giáo dục công nghiệp 4.0. Đồng thời, lắng nghe những chia sẻ về phương pháp đổi mới và cạnh tranh số trong thời đại công nghệ 4.0. Dự án kéo dài trong 03 năm (từ năm 2019-2020), thông qua việc triển khai các hoạt động tham quan, học tập, tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về năng lực quản lý, lãnh đạo cũng như là năng lực giảng dạy cho giảng viên. Hơn thế nữa, cung cấp cho giảng viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để giảng viên trở thành người truyền cảm hứng cho người học. Về cơ bản mọi mục tiêu của dự án đã được hoàn thành:

Đại học Lạc Hồng chia sẻ kinh nghiệm khi thực hiện dự án Emvitet

- Tạo ra hệ sinh thái học tập mới cho Giáo dục 4.0 tại Việt Nam, dựa trên phương pháp học tập lấy sinh viên làm trung tâm, giáo dục dựa trên năng lực, hợp tác/kết nối mạng và chia sẻ kiến thức trong môi trường kỹ thuật số;

- Thay đổi tư duy và hình thành mô hình mạng lưới kết nối các đại học Việt Nam để đáp ứng với nhu cầu Giáo dục 4.0;

- Thay đổi tư duy của người dạy, người học và các bên liên quan nhằm tạo ra hệ sinh thái học tập mới dựa trên sự cộng tác sâu rộng và chặt chẽ của các bên trong hệ thống;

- Thay đổi các cấu trúc giáo dục (chương trình giảng dạy, quy trình, quản lý) nhằm gia tăng những hỗ trợ cần thiết để chinh phục những thách thức.

Đại học Lạc Hồng không ngừng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy

Theo TS. Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng: “Trong suốt 03 năm thực hiện dự án Emvitet, dự án đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Giáo dục 4.0 trong tư duy của những người làm công tác giáo dục. Bên cạnh đó, dự án cũng đem đến sự hữu ích và cần thiết của Giáo dục 4.0, nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao việc sử dụng công nghệ trong Giáo dục 4.0 tại tổ chức khi triển khai dự án. Sinh viên hào hứng trong quá trình học tập và dần dần tiếp cận công nghệ với những phản hồi rất tích cực”.

Giảng viên Đại học Lạc Hồng tích cực tham gia dự án giáo dục Emvitet

Đại học Lạc Hồng kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội tham gia tích cực vào các dự án giáo dục bổ ích như trên, nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước chuyển mình từ giáo dục truyền thống sang giáo dục hiện đại, đưa nền giáo dục nước nhà lên tầm cao mới để đáp ứng nhu cầu toàn cầu hóa trong thời kỳ hội nhập Quốc tế.

 

A.K - TT.TS&QHCC - ĐH Lạc Hồng

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        6,583,791       3/224