Dưới mái trường

WURI Ranking 2022: Đại học Lạc Hồng lọt top đại học xuất sắc ở nhiều hạng mục quan trọng

Mới đây, Liên minh các trường đại học Hanseatic (Hanseatic League of Universities - HLU) đã công bố Báo cáo xếp hạng các trường Đại học thế giới có tầm ảnh hưởng thực sự (World’s Universities with Real Impacts, WURI). Trường Đại học Lạc Hồng xuất sắc được gọi tên ở nhiều hạng mục.

WURI đánh giá các hạng mục dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe và trải qua nhiều vòng đánh giá khách quan của các chuyên gia, lãnh đạo các trường đại học trên thế giới. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh các cách tiếp cận sáng tạo và đổi mới đối với nghiên cứu và giáo dục đại học, có những đóng góp thực tiễn dựa trên các tiêu chỉ chủ yếu như: Tính sáng tạo (trong nội dung và qui trình thực hiện), tính khả thi (trong chi phí và lợi ích mang lại) và tầm ảnh hưởng của các sáng tạo. 

1. Đại học Lạc Hồng nằm trong Top 50 trường đại học có chỉ số tốt nhất về cách mạng công nghiệp 4.0

Trong 50 trường đại học có chỉ số tốt nhất về cách mạng công nghiệp 4.0, Trường Đại học Lạc Hồng xếp thứ 3. Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Lạc Hồng (LHU) đạt vị trí cao ở hạng mục này.

Bảng xếp hạng WURI - hạng mục Fourth Industrial Revolution, LHU xếp thứ 3

2. Tăng 7 bậc so với năm 2021 ở hạng mục Ethical Value - Giá trị đạo đức

Ở hạng mục Ethical Value - Giá trị đạo đức, Trường Đại học Lạc Hồng đứng vị trí thứ 24, tăng 7 bậc so với năm 2021.

 LHU tăng 7 bậc so với năm 2021 ở bảng xếp hạng Ethical Value

3. Tăng 12 bậc so với 2021 trong danh sách các trường đại học sáng tạo toàn cầu

Trong danh sách các trường đại học sáng tạo toàn cầu, Trường Đại học Lạc Hồng xếp vị trí thứ 85, tăng 12 bậc so với 2021.

LHU tăng 12 bậc so với 2021 ở hạng mục đại học sáng tạo toàn cầu

4. Bên cạnh đó, Trường Đại học Lạc Hồng cũng nằm trong nhóm 50 đại học xuất sắc ở hạng mục Entrepreneurial Spirit - Tinh thần doanh nhân (khởi nghiệp) của sinh viên

LHU thuộc top 50 đại học xuất sắc ở hạng mục Entrepreneurial Spirit

5. Năm nay, trong danh sách các đại học xuất sắc ở hạng mục Industrial Application - Ứng dụng công nghiệp, LHU đứng vị trí thứ 46

LHU nằm trong nhóm các đại học tốt nhất ở hạng mục Industrial Application 

Trường Đại học Lạc Hồng là đại học định hướng ứng dụng, đào tạo 21 ngành ở các cấp trình độ: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, tập trung ở các khối ngành Kỹ thuật, Kinh tế, và Ngôn ngữ và sức khoẻ.

Thí sinh và Phụ huynh, doanh nghiệp có thể xem thông tin về các ngành đào tạo của Đại học Lạc Hồng tại ĐÂY

Ra Khơi

WURI; Liên minh các trường đại học; Đại học Lạc Hồng; LHU; Đại học ứng dụng; Đại học sáng tạo;


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        6,591,963       1/253