Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa TCNH trân trọng thông báo đến các bạn SV Thực tập khóa 2010 và thực tập lại cùng khóa 2010

Khoa TCNH trân trọng thông báo sau khi kết thúc buổi báo cáo tốt nghiệp chiều ngày 06/06/2014, yêu cầu tất cả các bạn sinh viên báo cáo tốt nghiệp khóa 2010 và thực tập lại cùng khóa 2010 tập trung tại phòng D503 (cơ sở 2) vào lúc 17h00 để nghe kết quả báo cáo tốt nghiệp