Thông tin tuyển sinh

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Thông tin tuyển sinh


Về chúng tôi: Khoa Kỹ Thuật Công Trình - Trường ĐH Lạc Hồng

         Khoa Kỹ thuật Công trình là một trong những Khoa được thành lập đầu tiên cùng với sự thành lập Trường Đại học Lạc Hồng  ngày 24 tháng 09 năm 1997.

         Hiện nay, Khoa có 19 giảng viên, nhân viên cơ hữu, trong đó có 02 Giáo sư, 02 Phó giáo Sư, 02 Tiến sĩ, 9 Thạc Sĩ và 04 Kỹ Sư (trong đó có 02 nghiên cứu sinh và 01 người đang học Cao học ở các trường ĐH trong  và ngoài nước).

          Giảng viên thỉnh giảng gồm 20 người tất cả đều có học vị thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường ĐH tại TP. Hồ Chí Minh.

         Giảng viên cơ hữu Khoa hiện nay đủ khả năng đảm nhận được hầu như tất cả các môn học theo chương trình giảng dạy, và đáp ứng được 80% số giờ lên lớp. 

         Cơ cấu tổ chức: Ban Lãnh Đạo Khoa gồm: 1 Trưởng Khoa và 1 Phó Trưởng Khoa phụ trách quản lý công việc chung. Ngoài ra còn có bộ phận: Giáo vụ, Quản sinh, Thư ký và Nhân viên quản lí phòng thí nghiệm cùng với các giảng viên cơ hữu của Khoa.

- Địa chỉ: Phòng C103 - Cơ sở 1 - số 10 Huỳnh Văn  Nghệ, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh  Đồng Nai.
- Điện thoại : 02513.952.253

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  162,250       1/387