Lớp ngắn hạn

Khoa Sau Đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Lớp ngắn hạn

Thông báo đổi phòng học lớp Nghiệp vụ sư phạm

Khoa Sau đại học thông báo đổi phòng học lớp Nghiệp vụ sư phạm 

Chủ nhật ngày 23/9/2018 lớp đổi từ phòng G406 đến phòng G402- cơ sở 5

Chủ nhật ngày 30/9/2018 lớp đổi từ phòng G406 đến phòng G305- cơ sở 5

Các ngày còn lại lớp học phòng G406- cơ sở 5 như đã thông báo.

Trân trọng./.