Cơ sở Dầu Giây

Sinh viên đang học  »  Cơ sở Dầu Giây


Lịch học và lịch thi các lớp 14KD411,14KD511,14DD411

Lịch học :

Lớp 14KD411 : Ngày 21,22,29/ 11. ngày 6,13,24/12 học Toeic 3 

Lớp 14KD511 : Được nghỉ Toeic 3

Lớp 14DD411 : 21/11 học Tư tưởng HCM, NGày 22,29/11 Học thực Hành Biên Hòa

* Ngày 28/11, 5,12,19,26,27/12 Học viên các lớp 14KD411,14KD511,14DD411 đăng ký học Chứng chỉ Anh văn đi học ôn.

Lịch thi:

Lớp 14DD411 : Ngày 6/12 thi môn Sinh lý , Thời gian:9h Sáng

Lớp 14DD411 : Ngày 13/12 thi Môn Thực Vật ,Thời gian :9h Sáng

                         Ngày 13/12 Thi Môn Tư tưởng HCM, Thời gian: 13H30 chiều

Trân trọng %.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  189,667       1/249