Tiến sĩKhoa học máy tính

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Môn học chung 6
Cách thức viết bài báo khoa học 2 TC
Bài viết khoa học 4 TC
Kiến thức ngành 6 TC
Phần tự chọn (chọn 2 trong 4 học phần)6 TC
Toán học áp dụng cho khoa học dữ liệu 3 TC
Khai thác dữ liệu nâng cao 3 TC
Song song hoá thuật toán và ứng dụng 3 TC
Phương pháp tối ưu nâng cao 3 TC
Các chuyên đề tiến sĩ 6 TC
Chuyên đề 1 2 TC
Chuyên đề 2 2 TC
Chuyên đề 3 2 TC
Luận án tiến sĩ 72 TC
Luận án tiến sĩ 72TC
Tổng cộng 90 TC

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  14,292       1/454