Tiến sĩQuản trị Kinh doanh

MÔN HỌC TÍN CHỈ
Học phần trình độ tiến sĩ 10
Học phần bắt buộc4
Phương pháp nghiên cứu khoa học 4
Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4)6
Quản trị rủi ro và khủng hoảng doanh nghiệp 3
Quản trị khởi nghiệp 3
Quản trị dự án 3
Đạo đức kinh doanh và văn hóa tổ chức 3
Các chuyên đề tiến sĩ 9
Chuyên đề 1 3
Chuyên đề 2 3
Chuyên đề 3 3
Luận án tiến sĩ 71
Luận án tiến sĩ 71
Tổng cộng 90

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  14,293       1/453