Giới thiệu

Liên hệ

Địa chỉ Văn phòng Khoa

 

Văn phòng Trưởng khoa

       Phòng I408, Cơ sở 6, Trường Đại học Lạc Hồng

       Số 10, Huỳnh văn Nghệ, Phường Bửu Long, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

       Tel: (0251). 3951795

       Fax: 0251. 3952534

Văn phòng Khoa 

           Phòng I405, Cơ sở 6, Trường ĐH Lạc Hồng, số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Phường   Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

  • Tel: (0251).3953.442 

  • Fax:  0251.3952.534

  • Website: http://cee.lhu.edu.vn/

Bản đồ (maps.google.com)

Trưởng Khoa

           

            Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long

           Phòng I408, cơ sở 6, Trường Đại học Lạc Hồng

           Email: nguyenhuynhbslong@gmail.com

 

Phó trưởng khoa

         

Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương

          VPhòng I405, cơ sở 6, Trường Đại học Lạc Hồng

          Tel: 0251. 3953442

          Email: lethuhuong1976@yahoo.com 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  167,194       1/231