Giới thiệu

Lịch sử hình thành khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm được thành lập năm 1997 và tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 1999 trên cơ sở thành lập Trường Đại học Lạc Hồng theo quyết định số 790/TTg của Thủ Tướng ngày 24/09/1997 với tên gọi ban đầu là Khoa Công nghệ Hóa – Lọc dầu. Khoa có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ Hóa học và Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ sinh học và Công nghệ môi trường phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

      Ngay khi được thành lập, Khoa đã nhanh chóng ổn định cơ cấu tổ chức bộ máy, tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, xây dựng cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Trưởng khoa nhiệm kỳ 1 - giai đoạn 1999-2002 là Thầy Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Trị. Thầy là một trong những cán bộ đầu ngành của Trường Đại học Bách Khoa, TP. Hồ Chí Minh

     Năm 2002-2007, Trưởng khoa là Thầy Tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí. Các ngành nghề được đào tạo trong giai đoạn này: Công nghệ Hóa học, Công nghệ Thực phẩm, và Công nghệ Môi trường. Trong giai đoạn này, do nhu cầu phát triển và mở rộng ngành nghề đào tạo của trường, cũng như thuận tiện cho việc quản lý, kể từ năm 2005-2013, Ban Giám Hiệu Trường quyết định thành lập Khoa công nghệ Sinh học – Môi trường (Trưởng khoa là Phó giáo sư - Tiến sĩ Phan Đình Tuấn)  trên cơ sở được tách ra từ khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm.

      Kế thừa các thành quả đã đạt được từ những nhiệm kỳ trước, giai đoạn 2007-2012 với Trưởng khoa là Cô Phó giáo sư - Tiến sĩ Đống Thị Anh Đào, một nhà khoa học đầu ngành về lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm thuộc Khoa Kỹ thuật Hóa học của Trường đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa: hoàn thiện chương trình và nâng cao chất lượng giảng dạy, trang bị cơ sở vật chất phòng thí nghiệm nhằm đào tạo tốt các bậc: trung cấp, cao đẳng, đại học; xây dựng chương trình và tiến tới  đào tạo thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm. Thành tích nghiên cứu khoa học của Khoa trong giai đoạn là những công trình nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

       Đầu năm 2013, Ban Giám Hiệu nhà trường giao nhiệm vụ cho Thầy Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long (cán bộ của Trường với thâm niên công tác hơn 12 năm, từ những ngày đầu thành lập Khoa) làm Trưởng khoa Công nghệ Hóa học – Thực phẩm - nhiệm kỳ 2013-2018; Và ngày 15/8/2014, Nhà trường ra quyết định thành lập Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường (sáp nhập 2 Khoa CNH&TP và CNSH-MT) do thầy Ts. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long làm Trưởng Khoa nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và phát triển khoa trên cơ sở kế thừa những thành tích trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Đồng Nai để đưa Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường thành nơi đáng tin cậy trong lĩnh vực đào tạo những kỹ sư chuyên nghành công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học và công nghệ môi trường đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng có trình độ chuyên môn cao phục vụ cho công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước. Ngày 05/6/2021, Hiệu trưởng nhà trường ký Quyết định số 264/QĐ-ĐHLH  đổi tên thành Khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm.

       Trải qua quá trình hình thành và phát triển, hiện nay với đội ngũ gồm những giảng viên có năng lực chuyên môn cao, Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của cả nước bằng các kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các thế hệ sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp đã và đang có nhiều cống hiến quan trọng. Nhiều người trong số họ hiện đang giữ các vị trí chủ chốt trong các công ty, xí nghiệp trên cả nước.

Sứ mạng của Khoa

       Trên cơ sở sứ mạng chung của Nhà Trường, Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm - Trường Đại học Lạc Hồng sẽ là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của các Trường đại học ngoài công lập tại Việt Nam. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đắc lực quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho các tỉnh  phía Nam và cả nước. 

Mục tiêu hoạt động

      Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời đại phát triển nhanh về công nghệ kỹ thuật, mục tiêu hoạt động của khoa từ nay đến năm 2030 là duy trì và phát triển sự nghiệp đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ Hóa học, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ môi trường với chất lượng tốt nhất, nỗ lực cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo theo hướng gắn lý thuyết với ứng dụng thực tiễn và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp, đặc biệt là đáp ứng nhanh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, thông qua các chiến lược phát triển giáo dục theo chiến lược lấy sinh viên làm trung tâm, khuyến khích nghiên cứu khoa học, thiết lập quan hệ liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài nước.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  167,192       1/231