Giới thiệu chung

Đội ngũ cố vấn, giảng viên cộng tác với Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Đơn vị công tác

1

Đống Thị Anh Đào

GS.TS

ĐH Bách Khoa TPHCM

2

Bùi Ngọc Lệ

PGS.Ts

ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

3

Trịnh Văn Dũng

PGS.TS

ĐH Bách Khoa TPHCM

4

Bùi Xuân Thành

PGS.TS

ĐH Bách Khoa tp HCM

5

Lê Văn Việt Mẫn

PGS.TS

ĐH Bách Khoa TPHCM

6

Mai Đình Trị

Tiến sĩ

Viện Công nghệ hóa Tp HCM

7

Tống Thanh Danh

Tiến sĩ

ĐH Bách Khoa TPHCM

8

Nguyễn Đức Thạch

Tiến sĩ

Hội Hóa học Đồng Nai

9

Nguyễn Văn Thăng

Tiến sĩ

ĐH Bách Khoa TPHCM

10

Lê Thị Hồng Nhan

PGS.Tiến sĩ

ĐH Bách Khoa TPHCM

11

Lê Quang Trí

Tiến sĩ

ĐH Công nghệ Sài Gòn

12

Nguyễn Hữu Hiếu

Tiến sĩ

ĐH Bách Khoa tp HCM

13

Hoàng Thị Kim Dung

Tiến sĩ

Viện Công nghệ hóa TpHCM

14

Trần Thị Kim Phượng

Tiến sĩ

Viện Công nghệ Vật liệuTP.HCM

15

Mai Nguyệt Thu Hồng

Tiến sĩ

ĐH Y Dược Phạm Ngọc Thạch

16

Nguyễn Văn Lục

GVC

ĐH Bách Khoa TPHCM

   17

Vương Ngọc Chính

GVC

ĐH Bách khoa TPHCM

18 Thái Xuân Du Tiến sĩ Viện Sinh học Nhiệt đới TP.HCM
19 Phạm Minh Quốc Tiến sĩ Đại học Tôn Đức Thắng
20 Phan Tại Huân Tiến sĩ Đại học Nông Lâm TP.HCM
21 Tống Thanh Danh Tiến sĩ Đại Học Bách Khoa Tp HCM
22 Phạm Trọng Liệm Châu Tiến sĩ Đại Học Bách Khoa Tp HCM
23 Nguyễn Hữu Hiếu Tiến sĩ Đại Học Bách Khoa tp HCM
24 Hoàng Minh Nam GVC Đại Học Bách Khoa Tp HCM
25 Phan Thị Thanh Diệu Tiến sĩ Đại Học Công nghệ thực phẩm tp HCM
26 Trần Thị Dung Tiến sĩ Đại Học Nông lâm Tp HCM
27 Trần Ngọc Quyển Pgs-Ts Viện KHCN Việt Nam