Giới thiệu chung

Nhân sự khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường

Ban chủ nhiệm khoa:

 

Trưởng khoa - TS. Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường ĐH Thomas Bata, CH Séc

(Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Czech)

 

 

 

Phó trưởng khoa - Ts. Lê Thị Thu Hương

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh

 

 

 

Thư ký Khoa

 

 

Ks. Đỗ Thị Xuân Thu

Tốt nghiệp loại giỏi Trường ĐH Lạc Hồng

 

Cán bộ chuyên trách:

       

Ths. Vũ Ngọc Phương Dung

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM

Giáo vụ Khoa

 

Ths. Lê Trần Ngọc Trang

Tốt nghiệp thạc sĩ tại trường ĐH Bách khoa Tp HCM

Quản lý sinh viên

Ths. Nguyễn Thái Thanh Trúc

Tốt nghiệp thạc sĩ tại trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

Quản lý NCKH

Ks. Nguyễn Văn Tỉnh

Tốt nghiệp tại trường ĐH Lạc Hồng

Quản lý thực tập

tGiảng viên cơ hữu:

 

 

Ts. Nguyễn Trọng Anh

Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại Học Thượng Hải, Trung Quốc

Trưởng Phòng TN Công Nghệ Môi Trường

Ts. Thái Xuân Du

Nguyên trưởng phòng Công nghệ tế bào, Viện SHNĐ Tp HCM

Tốt nghiệp tiến sĩ tại Nga

Giảng viên - Cố vấn Trưởng khoa

Ths. Bùi Trường Đạt

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường Jilin University, PRC

Giảng viên

Trưởng Bộ môn CNTP

 

 

Ths. Lê Phú Đông

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Viện Công nghệ môi trường TP.HCM

Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường- Trưởng phòng TN Phân tích môi trường

Ks. Tô Thị Yến Chi

Tốt nghiệp loại Giỏi K2001 Trường ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai

Trưởng phòng thí nghiệm Hóa học

Ths. Mai Hương Trà

Tốt nghiệp thạc sĩ tại tại trường ĐH KHTN TP.HCM

Trưởng phòng TN Sinh học phân tử

Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học

Ts. Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

Tốt nghiệp tiến sĩ tại Viện AgroParisTech, Pháp

(Institut des sciences et industries du

vivant et de l'environnement - AgroParis Tech, France)

Giảng viên

 

Ths. Đỗ Đặng Thuận

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường

ĐH Bách Khoa TP.HCM

Giảng viên

Trưởng phòng TN polymer và silicate

Ths. Phan Kim Anh

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường ĐH

Bách Khoa TP.HCM

Giảng viên

Trưởng Bộ Môn Công nghệ hóa học

Trưởng phòng TN Tổng hợp hữu cơ và Mỹ phẩm

   

 

Ks. Đỗ Tấn Phát

Tốt nghiệp tại Trường ĐH 

Lạc Hồng, Đồng Nai

Trưởng PTN Cấy mô thực vật

Ths. Đoàn Thị Tuyết Lê

Tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường ĐH KHTN tp HCM

Giảng viên

Trưởng PTN Vi sinh

Ts. Phan Thị Phẩm

Tốt nghiệp tiến sĩ ngành Công nghệ Môi Trường tại Phillipin

Giảng viên

 

 

 

CN. Đỗ Minh Anh

Tốt nghiệp tại Trường ĐH KHTN Tp HCM

Chuyên viên PTN