Hợp tác đối ngoại


Đại học Lạc Hồng đã thiết lập và ký kết các biên bản ghi nhớ với 60 trường đại học uy tín, như:
- Đại học Bang Arizona (Mỹ);
- Đại học KH & CN Quốc gia Cao Hùng;
- Đại học Quốc gia Taipei (Đài Loan);
- Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc);
- Đại học Hoa Trung (Vũ Hán);

ĐỐI TÁC HỌC THUẬT
ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP


HỌC BỔNG & CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  191,462       1/185