Tin tức & Sự kiện

Khoa Ngôn ngữ Anh tổ chức Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập cuối khoá - Khóa 2014 VB2 và 2017 VB2

    Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-ĐHLH ngày 15/11/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng về việc thành lập Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập cuối khóa Khoa Ngôn ngữ Anh.

    Vào lúc 08h00 ngày 12 tháng 12 năm 2018, Khoa Ngôn ngữ Anh đã tiến hành tổ chức Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập cuối khóa cho sinh viên thực tập đợt tháng 7/2018, các khoá: 2014 VB1 & 2017 VB2.

    Dưới sự chủ trì của GVC. ThS. Ngô Thị Xuân Liên – Trưởng Khoa Ngôn ngữ Anh - Chủ tịch hội đồng; GVC. ThS. Hoàng Thuý Nguyên - Phó khoa – Phó chủ tịch hội đồng; TS. Trần Dũng – Trưởng bộ phận QHDN & HTSV – Giám sát, hội nghị lần này có 57 sinh viên báo cáo, chia làm 3 tiểu ban.

TT Học hàm, học vị, họ tên

Chức vụ

 trong trường

Chức vụ trong hội đồng Ghi chú
1 GVC. ThS. Ngô Thị Xuân Liên Trưởng khoa NNA Chủ tịch  
2 GVC. ThS. Hoàng Thuý Nguyên Phó khoa NNA Phó chủ tịch  
3 TS. Trần Dũng Trưởng bộ phận QHDN & HTSV Giám sát  
4 ThS. Phạm Thanh Bình Giảng viên Trưởng tiểu ban 1  
5 ThS. Trần Võ Thanh Tùng Giảng viên Uỷ viên  
6 ThS. Lê Thị Hà Giảng viên Uỷ viên  
7 Cn. Trần Thanh Huyền Chuyên viên Thư ký  
8 ThS. Phạm Thị Nghĩa Giảng viên Trưởng tiểu ban 2  
9 ThS. Ngô Thị Thu Hà Giảng viên Uỷ viên  
10 Cn. Đoàn Trần Hoàng Dung Giảng viên Uỷ viên  
11 Cn. Nguyễn Ngọc Hạnh Chuyên viên Thư ký  
12 ThS. Lý Tuấn Phú Giảng viên Trưởng tiểu ban 3  
13 ThS. Trịnh Diệu Hiền Giảng viên Uỷ viên  
14 ThS. Nguyễn Đức Duy Tân Giảng viên Uỷ viên  
15 Cn. Nguyễn Thị Mai Phương Chuyên viên Thư ký  

    Báo cáo tốt nghiệp sinh viên là dịp để Khoa đánh giá quá trình thực tập của sinh viên tại doanh nghiệp. Thông qua quá trình thực tập sẽ giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cho sinh viên chia sẻ với các thầy cô những khó khăn, những điều còn thiếu sót trong công việc cũng như các kiến thức được học ở nhà trường.

   Tại buổi báo cáo, các sinh viên lần lượt trình bày bài báo cáo của mình, lắng nghe nhận xét đánh giá từ Hội đồng và trả lời các câu hỏi liên quan. Hội đồng đã làm việc một cách nghiêm túc và theo đúng quy định của nhà trường.

Tiểu ban 1

Sinh viên tham gia báo cáo tại Tiểu ban 2

Sinh viên đang trình bày báo cáo trước Hội đồng

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm

    Một số hình ảnh:

English Department

ngôn ngữ anh, hội đồng, thực tập, báo cáo


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        1,075,199       5,469