Tin tức

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh ngày 23/3/2014

Sáng ngày 23/3/2014, Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 12 học viên cao học của Trường. Đến tham dự buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ gồm có các thầy cô trong hội đồng đánh giá như PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp, PGS.TS  Hồ Tiến Dũng, TS Nguyễn Văn Tân, TS Tạ Thị Kiều An, TS Mai Thanh Loan, TS Ngô Quang Huân cùng các anh chị học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh của các khóa 2009, 2010 và 2011.

Trong suốt buổi đánh giá Hội đồng đã làm việc hết sức tập trung, nghiêm túc, công tâm trong việc phân tích, chấm các đề tài bảo vệ. Theo sự nhận xét của Hội đồng, trong đợt này học viên đã có nhiều cố gắng trong quá trình học tập và nghiên cứu.  Các đề tài báo cáo xoay quanh các vấn đề như đưa ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện chính sách marketing, giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng, xây dựng chiến lược mới cho công ty... 

- Đề tài "Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai đến năm 2020 " của học viên Đoàn Việt Anh.

- Đề tài "Hoàn thiện chính sách marketing cho Trung tâm dịch vụ quảng cáo Đài PT-TH Đồng Nai " của học viên Vũ Nhật Hân.

- Đề tài "Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai " của học viên Đinh Yến Khâm.

- Đề tài "Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Nec/Tokin Việt Nam đến năm 2020 " của học viên Nguyễn Minh Thiện.

- Đề tài "Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng AgriBank Biên Hòa" của học viên Nguyễn Thùy Linh.

- Đề tài "Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng và sự hài lòng của khách hàng tại tỉnh Đồng Nai " của học viên Hứa Văn Ngọc.

- Đề tài "Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Hyosung Việt Nam đến năm 2020 " của học viên Lê Văn Quang.

- Đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2018" của học viên Phạm Văn Sơn.

- Đề tài "Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty CP L.Q Jotton đến năm 2020 " của học viên Nguyễn Thị Mỹ Liên.

- Đề tài "Hoàn thiện chuỗi cung ứng tại Công ty TNHH Detmold Packaging Việt Nam " của học viên Nguyễn Bính Tuất.

- Đề tài "Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty TNHH Yamazen Việt Nam " của học viên Hoàng Thanh Tùng.

- Đề tài "Xây dựng chiến lược cho Công ty CP Tập đoàn Tân Mai đến năm 2020 " của học viên Trần Quý Vinh.

Khoa Sau đại học

cao học, bảo vệ luận văn, khóa 3, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, QTKD, CNTT


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,016,138       1/342