Tin tức

Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán Khóa 4

Ngày 05/4/2014, tại phòng B203 Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức thành công buổi bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ ngành Kế toán cho học viên cao học khóa 4.

Luận văn thạc sĩ là sản phẩm được đúc kết từ quá trình nghiên cứu, phân tích của học viên; kết quả nghiên cứu phải là công trình nghiên cứu của chính tác giả và không được trùng lắp với các công trình nghiên cứu khác đã công bố. Vì vậy, nhằm giúp các học viên chọn đề tài cho phù hợp với chuyên ngành, xem đề tài có trùng lắp với các đề tài đã công bố trước đây hay không, xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu cho xứng tầm bậc đào tạo cao học... nên Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức cho học viên lớp cao học Kế toán khóa 4 bảo vệ đề cương vào ngày 05/4/2014.

Hội đồng đánh giá gồm các giảng viên giỏi, có uy tín trong ngành như: PGS TS Võ Văn Nhị, PGS TS Hà Xuân Thạch và TS Huỳnh Đức Lộng.

Tham dự buổi bảo vệ đề cương có ThS. Lê Thu Thủy - Phó trưởng Khoa Sau đại học cùng các học viên của lớp cao học Kế toán khóa 4 và những học viên có quan tâm.

Buổi bảo vệ luận văn diễn ra rất nghiêm túc. Các thành viên hội đồng cùng các học viên trao đổi để giúp học viên xác định đúng hướng nghiên cứu của mình. Đây là đợt bảo vệ hứa hẹn một sự chào đón các tân thạc sĩ sẽ ra trường trong năm nay. Những học viên sẽ nhận được ý kiến đóng góp quý báu từ hội đồng để hoàn thiện hơn cho đề tài của mình.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Luận văn thạc sĩ là sản phẩm được đúc kết từ quá trình nghiên cứu, phân tích của học viên; kết quả nghiên cứu phải là công trình nghiên cứu của chính tác giả và không được trùng lắp với các công trình nghiên cứu khác đã công bố. Vì vậy, nhằm giúp các học viên chọn đề tài cho phù hợp với chuyên ngành, xem. đề tài có trùng lắp với các đề tài đã công bố trước đây hay không, xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu,... nên Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức cho học viên lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 3 bảo vệ đề cương vào ngày 30/5/2013.

Đến tham dự buổi bảo vệ đề cương có TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Sau đại học, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp, TS. Tạ Thị Kiều An, TS. Mai Thanh Loan cùng các học viên của lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 3. Buổi bảo vệ luận văn diễn ra rất nghiêm túc. Các thành viên hội đồng cùng các học viên trao đổi để giúp học viên xác định đúng hướng nghiên cứu của mình.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Luận văn thạc sĩ là sản phẩm được đúc kết từ quá trình nghiên cứu, phân tích của học viên; kết quả nghiên cứu phải là công trình nghiên cứu của chính tác giả và không được trùng lắp với các công trình nghiên cứu khác đã công bố. Vì vậy, nhằm giúp các học viên chọn đề tài cho phù hợp với chuyên ngành, xem. đề tài có trùng lắp với các đề tài đã công bố trước đây hay không, xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu,... nên Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức cho học viên lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 3 bảo vệ đề cương vào ngày 30/5/2013.

Đến tham dự buổi bảo vệ đề cương có TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Sau đại học, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp, TS. Tạ Thị Kiều An, TS. Mai Thanh Loan cùng các học viên của lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 3. Buổi bảo vệ luận văn diễn ra rất nghiêm túc. Các thành viên hội đồng cùng các học viên trao đổi để giúp học viên xác định đúng hướng nghiên cứu của mình.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

- See more at: http://www.lhu.edu.vn/21/20976/Bao-ve-de-cuong-luan-van-thac-si-nganh-QTKD-Khoa-3-dot-2.html#sthash.YecRiITS.dpuf
Luận văn thạc sĩ là sản phẩm được đúc kết từ quá trình nghiên cứu, phân tích của học viên; kết quả nghiên cứu phải là công trình nghiên cứu của chính tác giả và không được trùng lắp với các công trình nghiên cứu khác đã công bố. Vì vậy, nhằm giúp các học viên chọn đề tài cho phù hợp với chuyên ngành, xem. đề tài có trùng lắp với các đề tài đã công bố trước đây hay không, xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu,... nên Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức cho học viên lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 3 bảo vệ đề cương vào ngày 30/5/2013.

Đến tham dự buổi bảo vệ đề cương có TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Sau đại học, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp, TS. Tạ Thị Kiều An, TS. Mai Thanh Loan cùng các học viên của lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 3. Buổi bảo vệ luận văn diễn ra rất nghiêm túc. Các thành viên hội đồng cùng các học viên trao đổi để giúp học viên xác định đúng hướng nghiên cứu của mình.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

- See more at: http://www.lhu.edu.vn/21/20976/Bao-ve-de-cuong-luan-van-thac-si-nganh-QTKD-Khoa-3-dot-2.html#sthash.YecRiITS.dpuf
Luận văn thạc sĩ là sản phẩm được đúc kết từ quá trình nghiên cứu, phân tích của học viên; kết quả nghiên cứu phải là công trình nghiên cứu của chính tác giả và không được trùng lắp với các công trình nghiên cứu khác đã công bố. Vì vậy, nhằm giúp các học viên chọn đề tài cho phù hợp với chuyên ngành, xem. đề tài có trùng lắp với các đề tài đã công bố trước đây hay không, xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu,... nên Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức cho học viên lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 3 bảo vệ đề cương vào ngày 30/5/2013.

Đến tham dự buổi bảo vệ đề cương có TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Sau đại học, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp, TS. Tạ Thị Kiều An, TS. Mai Thanh Loan cùng các học viên của lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 3. Buổi bảo vệ luận văn diễn ra rất nghiêm túc. Các thành viên hội đồng cùng các học viên trao đổi để giúp học viên xác định đúng hướng nghiên cứu của mình.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

- See more at: http://www.lhu.edu.vn/21/20976/Bao-ve-de-cuong-luan-van-thac-si-nganh-QTKD-Khoa-3-dot-2.html#sthash.YecRiITS.dpuf
Luận văn thạc sĩ là sản phẩm được đúc kết từ quá trình nghiên cứu, phân tích của học viên; kết quả nghiên cứu phải là công trình nghiên cứu của chính tác giả và không được trùng lắp với các công trình nghiên cứu khác đã công bố. Vì vậy, nhằm giúp các học viên chọn đề tài cho phù hợp với chuyên ngành, xem. đề tài có trùng lắp với các đề tài đã công bố trước đây hay không, xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu,... nên Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức cho học viên lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 3 bảo vệ đề cương vào ngày 30/5/2013.

Đến tham dự buổi bảo vệ đề cương có TS. Nguyễn Văn Tân - Trưởng phòng Sau đại học, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp, TS. Tạ Thị Kiều An, TS. Mai Thanh Loan cùng các học viên của lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 3. Buổi bảo vệ luận văn diễn ra rất nghiêm túc. Các thành viên hội đồng cùng các học viên trao đổi để giúp học viên xác định đúng hướng nghiên cứu của mình.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

- See more at: http://www.lhu.edu.vn/21/20976/Bao-ve-de-cuong-luan-van-thac-si-nganh-QTKD-Khoa-3-dot-2.html#sthash.YecRiITS.dpuf
Luận văn thạc sĩ là sản phẩm được đúc kết từ quá trình nghiên cứu, phân tích của học viên; kết quả nghiên cứu phải là công trình nghiên cứu của chính tác giả và không được trùng lắp với các công trình nghiên cứu khác đã công bố. Vì vậy, nhằm giúp các học viên chọn đề tài cho phù hợp với chuyên ngành, xem. đề tài có trùng lắp với các đề tài đã công bố trước đây hay không, xác định rõ mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu,... nên Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức cho học viên lớp cao học Quản trị kinh doanh khóa 3 bảo vệ đề cương vào ngày 30/5/2013. - See more at: http://www.lhu.edu.vn/21/20976/Bao-ve-de-cuong-luan-van-thac-si-nganh-QTKD-Khoa-3-dot-2.html#sthash.YecRiITS.dpuf
Khoa Sau đại học

đề cương, kế toán, khóa 4


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,016,148       1/342