Dưới mái trường

Tập huấn phát huy vai trò GVCN/CVHT trong chăm sóc người học

Tại Đại học Lạc Hồng (LHU), người học luôn là trung tâm của mọi sự phát triển, chính vì mục tiêu đó, trong công tác đào tạo và chăm sóc sinh viên, cố vấn học tập (CVHT) là người có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công trong học tập và lựa chọn nghề nghiệp của người sinh viên. Nhiệm vụ của CVHT là tư vấn về học tập, nghiên cứu khoa học và việc làm cho sinh viên. Tuy nhiên, ở hầu hết các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta, CVHT lại đang “quá tải” về nhiệm vụ, có nghĩa là CVHT phải “gánh” thêm nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN) như: hướng dẫn về thủ tục hành chính, về sinh hoạt văn-thể-mĩ, vv…. Do đó, chất lượng công tác CVHT không đạt hiệu quả như mong muốn. Để hướng đến hiệu quả tích cực trong mục tiêu lấy người học làm trung tâm của sự phát triển, LHU tổ chức đội ngũ GVCN và CVHT riêng và luôn song hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học.

cvht

Ngoài CVHT sinh viên còn có các cố vấn cho hoạt động NCKH và Khởi nghiệp

Để cho công tác GVCN và CVHT đạt hiểu quả cao. Trong từng năm học, Phòng Công tác sinh viên của Trường định kỳ tổ chức hoạt động tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó lắng nghe những góp ý và cùng đội ngũ GVCN và CVHT tháo gỡ những khó khăn.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, đợt này Phòng CTSV tổ chức tập huấn bằng hình thức trực tuyến qua Zoom. Sự kiện diễn ra vào 8:00, thứ 4, ngày 12/01/2022, cùng sự tham dự của TS. Lâm Thành Hiển – Hiệu trưởng nhà trường; NGƯT.TS Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Hồ Xuân Hương – Trưởng phòng CTSV cùng các cán bộ, giảng viên phụ trách công tác GVCN và CVHT của 09 khoa, và các đơn vị, phòng ban trong Trường.

cvht

Nhà trường khởi tạo nhiều không gian từ trực tiếp đến trực tuyến

để giảng viên và sinh viên dễ dành tiếp xúc và trao đổi thông tin

Sự kiện cho thấy GVCN - CVHT có vai trò đặc biệt quan trọng, không thể thiếu trong đào tạo. Mỗi GVCN - CVHT là một nhân tố then chốt trong mối quan hệ nhà trường - sinh viên - thị trường lao động; là một chuyên gia tư vấn về học tập và việc làm cho sinh viên, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học tập. 

cvht

CVHT, người bạn đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình học

Nhằm giúp GVCN – CVHT phát huy được vai trò và nhiệm vụ, buổi tập huấn xoay quanh các nội dung như:

𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐜𝐡𝐚̆𝐦 𝐬𝐨́𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧

𝐊𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐧𝐚̆́𝐦 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐭𝐚̂𝐦 𝐥𝐲́ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧

𝐊𝐲̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐞 đ𝐞̂̉ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐯𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩

 

cvht

Nhà trường tăng cường vai trò của cán bộ P.CTSV

trong việc tư vấn chính sách, đời sống cho sinh viên

Để phát huy vai trò, chức năng và nhiệm vụ của GVCN – CVHT, đặc biệt tăng cường vai trò của Phòng Công tác Sinh viên trong việc tư vấn cho sinh viên về các thủ tục hành chính, các vấn đề về đời sống học đường, vv… thông qua các hình thức tư vấn trực tiếp, tư vấn qua e-mail đồng thời công khai hóa một cách đầy đủ các thủ tục liên quan đến sinh viên và hướng dẫn chi tiết  trên website để sinh viên dễ dàng thực hiện nhằm giảm bớt nhiệm vụ cho giảng viên chủ nhiệm lớp là chuỗi các hoạt động mà Phòng CTSV của Trường đã hoạt động trong thời gian qua.

 

Diễm Nhi

giáo viên chủ nhiêm, cố vấn học tập, người học


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        6,266,659       1/175