Dưới mái trường

LHU ra mắt Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ Công chúng

Đầu tháng 04/2022 Đại học Lạc Hồng công bố quyết định số 245/QĐ-ĐHLH ngày 24/3/2022 về việc thành lập Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ Công chúng (TT. TS & QHCC) trên cơ sở tách và hợp nhất 03 bộ phận gồm: Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ Doanh nghiệp - hỗ trợ sinh viên.

Nguyễn Văn Trung

Tiến sĩ Nguyễn Văn Trung -  Tân Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và QHCC

Theo quyết định trên, chính thức bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Văn Trung – Nguyên Trưởng Ban Tuyển sinh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm, đồng bổ nhiệm Thạc sĩ Huỳnh Thúc Hiếu – Nguyên Phó Ban Tuyển sinh giữ chức vụ Phó GĐ Trung tâm.

Huỳnh Thúc Hiếu

Thạc sĩ Huỳnh Thúc Hiếu - Tân Phó GĐ.Trung tâm Tuyển sinh và QHCC

Sơ đồ tổ chức của Trung tâm bao gồm: 01 giám đốc, 01 phó giám đốc và 04 Trưởng Bộ phận (Bộ phận Tuyển sinh, Bộ phận Truyền thông, Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên và Bộ phận Chăm sóc Học sinh)

thành lập trung tâm

Trung tâm Tuyển sinh và QHCC

Trung tâm chính thức đi vào hoạt động vào ngày 1/4/2022 với chức năng:

  • Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện các công tác về hoạt động tuyển sinh;
  • Định hướng phát triển về công tác tổ chức, triển khai, quản lý các sự kiện truyền thông phục vụ cho các hoạt động quảng bá thương hiệu và truyền thông công tác tuyển sinh của Trường trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước và quy định của Trường. Kịp thời giải quyết khủng hoảng truyền thông;
  • Quản lý, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất của Trường giao nhằm xây dựng và phát triển hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Lạc Hồng; tổ chức talk show, tọa đàm, tư vấn online, xây dựng giáo án điện tử;
  • Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc hợp tác với doanh nghiệp, đảm bảo nơi thực tập và việc làm cho sinh viên.

Bộ phận Tuyển sinh

Lãnh đạo Trung tâm và Bộ phận Tuyển sinh... 

Bộ phậnj Truyền thông

... Bộ phận Truyền thông ... 

Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp

... Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ SV ...

Bộ phận chăm sóc học sinh

... và Bộ phận Chăm sóc học sinh

Trung tâm tuyển sinh và QHCC

Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ công chúng

"Hoan hỷ - Tôn trọng - Trách nhiệm"

Lãnh đạo

 

LHUMedia

tuyển sinh, truyền thông, quan hệ công chúng


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        7,058,276       1/502