Văn bản của Bộ

Đảm bảo chất lượng  »  Văn bản của Bộ


Trường Đại học Lạc Hồng đã hoàn tất báo cáo hiện trạng đảm bảo chất lượng đào tạo

Ngày 15/3/2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn 1297 nhắc nhở 79 Trường Đại học và 52 Trường Cao đẳng trên toàn quốc chưa báo cáo hiện trạng đảm bảo chất lượng.

Theo đó Trường Đại học Lạc Hồng đã báo cáo đúng tiến độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Lạc Hồng không nằm trong danh sách bị nhắc nhở.

Bấm vào đây để xem toàn văn văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chúc mừng Đại học Lạc Hồng.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  215,740       1/387