Văn bản của Bộ

Đảm bảo chất lượng  »  Văn bản của Bộ

Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và đại học

Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành quyết định 76 về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học

Bấm vào đây để xem chi tiết