Văn bản của Bộ

Đảm bảo chất lượng  »  Văn bản của Bộ


Hướng dẫn sử dụng tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học của Bộ giáo dục và đại học

Bộ giáo dục và đại học đã có hướng dẫn sử dụng tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học

Bấm vào đây để xem chi tiết.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  181,163       1/359