Văn bản của Bộ

Đảm bảo chất lượng  »  Văn bản của Bộ


Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và đại học

Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành quyết định 29 về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình giáo dục đại học

Bấm vào đây để xem chi tiết


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  195,379       1/784