Văn bản của Bộ

Đảm bảo chất lượng  »  Văn bản của Bộ

Công văn hướng dẫn đánh giá ngoài của Bộ

Công văn số 9098/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn các Trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đánh giá ngoài.

Bấm vao đây để xem chi tiết