Văn bản của Bộ

Đảm bảo chất lượng  »  Văn bản của Bộ

NỘI DUNG

    Tài liệu hướng dẫn tìm minh chứng của Bộ giáo dục và đào tạo

    Tài liệu hướng dẫn tìm minh chứng theo bộ tieu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

    Bấm vào đây để xem chi tiết


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      144,254       1/257