Văn bản của Bộ

Đảm bảo chất lượng  »  Văn bản của Bộ

Tài liệu hướng dẫn tìm minh chứng của Bộ giáo dục và đào tạo

Tài liệu hướng dẫn tìm minh chứng theo bộ tieu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Bấm vào đây để xem chi tiết