Văn bản của Bộ

Đảm bảo chất lượng  »  Văn bản của Bộ


NỘI DUNG

    Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      170,237       1/289