Giới thiệu

Tài nguyên học tập  »  Giới thiệu


Nhân sự Thư viện

TS. Lê Phương Trường

 • TS Trần Thanh Phương
 • Trưởng Bộ phận Thư viện
 •  

TS. Lê Phương Trường

 • Cn Nguyễn Thị Lý
 • Chuyên viên

TS. Lê Phương Trường

 • ThS Huỳnh Thị Hoàng Loan
 • Chuyên viên

TS. Lê Phương Trường

 • Cn Nguyễn Thị Hồng
 • Chuyên viên

TS. Lê Phương Trường

 • ThS Đỗ Văn Đẳng
 • Chuyên viên

TS. Lê Phương Trường

 • Cn Phạm Thị Ngọc Ánh
 • Cộng tác viên

TS. Lê Phương Trường

 • Cn Nguyễn Thảo Xuân Nhi
 • Cộng tác viên

 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  139,197       1/672