Giới thiệu

Tài nguyên học tập  »  Giới thiệu


Nhân sự Thư viện

TS. Lê Phương Trường

 • Cn. Nguyễn Thị Lý
 • Phụ trách công tác chuyên môn - nghiệp vụ thư viện

TS. Lê Phương Trường

 • ThS. Huỳnh Thị Hoàng Loan
 • Phụ trách công tác làm thẻ

TS. Lê Phương Trường

 • Cn. Nguyễn Thị Hồng
 • Phụ trách công tác phục vụ bạn đọc

TS. Lê Phương Trường

 • ThS. Đỗ Văn Đẳng
 • Phụ trách công tác chụp hình thẻ
 •  
 •  
 •  
 •  © 2021 Đại học Lạc Hồng
  95,587       1/159