Giới thiệu

Tài nguyên học tập  »  Giới thiệu

Liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN TƯ LIỆU – TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

Cơ sở 1: Số 10 – Huỳnh Văn Nghệ - P. Bửu Long – Tp. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai
* Thư viện:
Địa điểm: Phòng A201 – Cơ sở 1
Điện thoại: 02513 952 726