Giới thiệu

Tài nguyên học tập  »  Giới thiệu


Liên hệ

Trung tâm Thông tin tư liệu - Trường Đại học Lạc Hồng

Cơ sở 1, Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
* Thư viện:
Địa điểm: Phòng A201 – Cơ sở 1
Điện thoại: 02513 952 726
Email: thuvien@lhu.edu.vn  

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  134,404       1/741