Giới thiệu

Tài nguyên học tập  »  Giới thiệu


Thời gian mở cửa Thư viện

  • Thư viện thông báo thời gian và địa điểm mở cửa phục vụ như sau:
  •   - Thời gian:
  • * Từ 7 giờ 00 đến 20 giờ 30 (Từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần)
  • * Từ 7 giờ 00 đến 15 giờ 00 (Chủ nhật hàng tuần)
  •   - Địa điểm: Thư viện - Phòng A201 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
  •  

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  139,114       1/620