Giới thiệu

Tài nguyên học tập  »  Giới thiệu


Hướng dẫn làm thẻ sinh viên

Sinh viên chưa làm thẻ, bị mất thẻ hoặc hư hỏng thẻ, đề nghị sinh viên đến làm thủ tục cấp thẻ mới như sau:

  • Đối với làm thẻ mới: Sinh viên chụp hình làm thẻ tại Thư viện hoặc nộp 01 tấm hình 3*4
  • Đối với thẻ làm lại: Đăng ký xin cấp lại thẻ và nộp lệ phí 30.000đ/thẻ.
  • Địa điểm: Trung tâm Thông tin tư liệu – Thư viện – Phòng A201 – 0251.3952726
  •  

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  106,236       1/502