Tổng quan

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Tổng quan

Hệ thống bằng cấp

Hệ thống đào tạo và bằng cấp của Đại học Lạc Hồng (ĐHLH) khá đa dạng và phong phú, mang lại nhiều lựa chọn cho sinh viên theo học. ĐHLH đào tạo nhiều loại hình như chính quy (lớp ngày và đêm), văn bằng 2, vừa học vừa làm (tại chức), liên thông, hoàn chỉnh kiến thức.

* Chính quy:

- Trung cấp (2 năm)

- Cao đẳng (3 năm)

- Cao đẳng thực hành (2,5 năm)

- Đại học (4 - 4,5 năm)

- Văn bằng 2 (2 năm)

- Cao học (1,5 năm)

* Tại chức
- Vừa học vừa làm (5 năm)

* Liên thông 

- Từ Cao đẳng lên Đại học

- Từ Trung cấp lên Đại học

Với 9 khoa đào tạo khác nhau:

1. Khoa Công nghệ thông tin 

2. Khoa Cơ điện - Điện tử

3. Khoa Kỹ thuật công trình

4. Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường

5. Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế

6. Khoa Tài chính - Kế toán

7. Khoa Đông Phương

8. Khoa Ngôn ngữ Anh

9. Khoa Dược