Tổng quan

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Tổng quan

Sau đại học

Trường Đại học Lạc Hồng (ĐHLH) là trường đại học đầu tiên tại Đồng Nai đào tạo bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ. Qua nhiều năm triển khai hàng loạt kế hoạch trong đó bao gồm việc tăng cường đội ngũ giảng viên và đẩy mạnh đầu tư trang bị cơ sở vật chất, nâng cấp thư viện, tăng cường đội ngũ giảng viên có học vị Tiến sĩ và học hàm Phó giáo sư và Giáo sư, soạn thảo đề án đào tạo các ngành Thạc sĩ đầu tiên.
* Trình độ Thạc sĩ
Tháng 02/2009, Trường ĐHLH đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ Ngành Quản trị Kinh doanh (QTKD) và Ngành Công nghệ Thông tin (CNTT), theo Quyết định số 207/QÐ-TTg ngày 13/02/2009. Tiếp theo quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT ra Quyết định giao hai chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ QTKD và CNTT cho Trường ĐHLH tại Quyết định số 1063/QÐ-BGDĐT ngày 20/02/2009.
Trường ĐHLH vinh dự tiến hành các thủ tục liên quan để tuyển sinh cao học khóa đầu tiên vào tháng 8/2009 cho 2 ngành QTKD và CNTT. Một điểm đặc biệt, Trường ĐHLH là trường đầu tiên trong khối ngoài công lập trên toàn quốc thực hiện đào tạo bậc Thạc sĩ ngành CNTT.
Đến tháng 11/2011, Trường ĐHLH được Bộ trưởng GD&ĐT cho phép đào tạo hai chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và Kế toán theo Quyết định số 5449/QÐ-BGDĐT ngày 02/11/2011. 
Tháng 5/ 2015, Bộ GD&ĐT tiếp tục cho phép Trường ĐHLH đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện theo Quyết định số 1586/ QĐ-BGDĐT ngày 13/5/2015 và Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp theo quyết định số 1776/QĐ-BGDĐT ngày 28/05/2015. 
Tính đến thời điểm hiện nay, ĐHLH có 6 ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ:

STT

Chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

Cơ sở

Cơ bản

Ngoại ngữ

1

Quản trị
Kinh doanh

 8340101

Quản trị học

Toán kinh tế

(Xác suất Thống kê và

Quy hoạch tuyến tính)

Anh văn

2

Kế toán

8340301

Nguyên lý kế toán

3

Tài chính - Ngân hàng

8340201

Lý thuyết tài chính tiền tệ

4

Công nghệ Thông tin

8480201

Một số vấn đề cơ bản của tin học

Toán cho máy tính và hệ thống tính toán

5

Kỹ thuật điện

 8520201

Kỹ thuật điện

Toán cao cấp A

 

6

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp

8580201

Sức bền vật liệu

 
* Trình độ Tiến sĩ
Tháng 02/2014, Trường ĐHLH là 1 trong 4 Trường Đại học Ngoài Công lập được Bộ GD&ĐT trao Quyết định đào tạo trình độ Tiến sĩ (Ngành Quản trị Kinh doanh). Cuối năm 2014, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã ký Quyết định số 5395 (ngày 17/11/2014), cho phép trường được đào tạo thêm trình độ Tiến sĩ Ngành Khoa học Máy tính.
Hiện tại, trường ĐHLH đang đào tạo cao học các ngành theo chiều sâu, lấy chất lượng làm yếu tố hàng đầu, khi chất lượng đào tạo trở thành thế mạnh của trường thì mới triển khai trên diện rộng với quy mô lớn hơn. Trong tương lai, nhà trường sẽ tạo nguồn lực cho đào tạo Thạc sĩ thêm các ngành như Công nghệ Môi trường, Công nghệ Hóa, …đồng thời phát triển bậc Tiến sĩ cho một số ngành khác. 

STT

Chuyên ngành  đào tạo

Mã ngành

Hình thức tuyển sinh

1

Quản trị Kinh doanh   

 9340101

Xét tuyển

2

Khoa học máy tính                   

9480101

Xét tuyển