Tổng quan

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Tổng quan

Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng dạy của trường Đại học Lạc Hồng đa số là các giảng viên trẻ, năng động có trình độ và tâm huyết với nghề. Hầu hết các cán bộ giảng viên đều có trình độ Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ, tốt nghiệp từ các trường đại học lớn trong và ngoài nước. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu giàu kinh nghiệm, nhà trường còn mời các giáo viên thỉnh giảng ưu tú từ các trường đại học uy tín trên cả nước. Việc nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng dạy luôn là mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo trường.  Để phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, vững về chất lượng, nhà trường luôn thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi cho giảng viên đi học tập để nâng cao trình độ.