Tổng quan

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Tổng quan

Biểu trưng & Bài hát truyền thống

Logo

Photoshop : LogoLHU.psd

Word : LHULogo_BlackWhite.wmf

Corel : LHULogo_Color.cdr

(Lưu ý : Bạn phải dùng phần mềm giải nén WinRAR để giải nén tập tin đã download về.)

Bài hát truyền thống

Hành khúc Lạc Hồng : HanhkhucLacHong.mp3