Thạc sĩ

Trường Đại học Lạc Hồng thông báo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2019

Thí sinh vào đường link sau để xem điểm thi: https://lookup.lhu.edu.vn/ket-qua-thi-cao-hoc

Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2019 thỏa mãn các điều kiện như sau:

- Môn Cơ bản >= 5,0

- Môn Cơ sở >= 5,0

- Môn tiếng Anh >= 50

Thời gian nhận giấy báo nhập học: từ ngày từ ngày 02/11/2019 đến 09/11/2019

Đăng ký làm thủ tục nhập học: từ ngày từ ngày 10/11/2019 đến 18/11/2019 (trong giờ hành chính và trừ chủ nhật)

Địa điểm: khoa Sau đại học, phòng B105, cơ sở 1, Đại học Lạc Hồng.

Trân trọng./.