Giáo viên

Nghiên cứu khoa học  »  Quyết định  »  Giáo viên


NỘI DUNG

    Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí và khen thưởng tác giả có bài đăng trên tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành

    Quyết định về việc ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí và khen thưởng tác giả có bài đăng trên tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành.

    Quý thầy, cô vui lòng tải file Quyết định tại đây:


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      48,560       1/372