Giáo viên

Nghiên cứu khoa học  »  Quyết định  »  Giáo viên


[Đang có hiệu lưc] Quyết định quy định hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên ban hành năm 2018

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng kính gửi Lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và nhân viên trường.

Quyết định số 858/QĐ-ĐHLH ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng về việc Quy định hoạt động Nghiên cứu khoa học và Công nghệ đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Lạc Hồng.

Chi tiết thông tin quý thầy, cô vui lòng xem file đính kèm và mục văn bản hiện hành trên trang Me của Nhà trường.

Quyết định và Quy định hoạt động Nghiên cứu khoa học và Công nghệ - Tải về.

Biểu mẫu - Tải về.

TT.NCKH&ƯD

22/10/2018


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  56,011       1/146