Giáo viên

Nghiên cứu khoa học  »  Quyết định  »  Giáo viên


NỘI DUNG

    Thông tư số 12/2010/TT - BGDĐT Qui định về Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

           Vào ngày 29 tháng 03 năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT Qui định về Quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ. Thông tư này hướng dẫn Phòng quản lý khoa học và công nghệ của các Trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước cách quản lý, tổ chức, kiểm tra, đánh giá và làm các thủ tục đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.  Kèm theo qui định này là những biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

    Bấm vào đây để xem chi tiết.


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,639       1/225