Phòng thí nghiệm

Khoa Dược  »  Phòng thí nghiệm


Phòng Thực hành Vật lý

1. Mục tiêu

+ Kiến thức

- Ứng dụng các qui luật về nhiệt học để giải thích các hiện tượng liên quan đến tính chất vật lý như ngậm nước, hút ẩm, lên hoa...

- Ứng dụng các qui luật về cơ học lượng tử để giải thích các trạng thái của vật chất trương nở, độ nhớt, tính dẻo...

- Trình bày được các ứng dụng của quang học trên các thiết bị sử dụng trong ngành Dược như kính hiển vi điện tử quét, máy đo UV, các thiết bị đo phổ.

+ Kỹ năng: Thực nghiệm để khảo sát vài ứng dụng của vật lý trong ngành dược.

2. Nội dung học phần

Buổi 1: Lý thuyết về các phép tính sai số

Buổi 2: Sức căng mặt ngoài của chất lỏng

Buổi 3: Nhiệt nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy

Buổi 4: Khảo sát độ dẫn điện riêng của dung dịch

Buổi 5: Khảo sát góc quay cực của dung dịch đường sucroza

Buổi 6: Phổ hấp thụ quang của dung dịch

Buổi 7: Phổ phát xạ của các nguồn sáng

Buổi 8: Ảnh nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng của laser qua các khe hẹp

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  200,018       1/662