Phòng thí nghiệm

Khoa Dược  »  Phòng thí nghiệm


Phòng thực hành Sinh học đại cương

1. Mục tiêu

Kiến thức

- Truyền đạt những kiến thức cơ bản về ADN, ARN, về sao chép ADN; phiên mã và mã di truyền; về hoạt động gen, đột biến gen

- Mô tả sinh tổng hợp Protein

- Phương pháp phân tích AND

- Mô tả thành phần của tế bào, sự trao đổi chất và năng lượng

- Giải thích sự di truyền và biến dị, nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học

+ Kỹ năng

Thực hành sử dụng kính hiển vi và cách làm tiêu bản hiển vi

-Quan sát hình thể và cấu trúc của tế bào, sự vận động, sinh sản của tế bào, sự vận chuyển các chất qua màng tế bào, hiện tượng đẳng trương ưu trương

2. Nội dung học phần:

Học phần này trình bày về cấu trúc, hoạt động của tế bào sơ hạch và chân hạch cũng như cơ sở vật chất di truyền cấp độ phân tử, cơ chế tự nhân đôi, phiên mã, tổng hợp protein, cơ chế điều chỉnh, đột biến gen và hậu quả.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

- Máy chụp ảnh gel điện di Multidoc - IT

- Máy đo quang 2550 UV-Vis

- Máy khuấy từ MS7-H550-S

- Máy lắc ủ nhiệt BIO TDB-100

- Máy li tâm lạnh 5415R

- Máy Voltex mixer

- Nồi hấp tiệt trùng Sturdy SA-300VF

- Tủ ấm vi sinh IN55

- Tủ bảo quản mẫu MDF-U5312

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  194,407       1/393