Phòng thí nghiệm

Khoa Dược  »  Phòng thí nghiệm


Phòng thực hành Ký sinh

1. Mục tiêu

Kiến thức

- Trình bày được đặc điểm sinh học, chu trình phát triển và khả năng gây bệnh, phương pháp chẩn đoán và phòng bệnh một số ký sinh trùng và vi nấm thường gặp.

- Kể tên những ký sinh trùng và vi nấm gây bệnh lý thường gặp ở người.

Kỹ năng

Nhận biết hình thể các ký sinh trùng và vi nấm gây bệnh thường gặp.     

2. Nội dung học phần

- Đơn bào

- Giun sán

- Tiết túc

- Vi nấm

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

- Kính hiển vi quang học

- Kính soi nổi                   

                                                                                                                                                                                                                                                                       


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  195,438       1/614