Phòng thí nghiệm

Khoa Dược  »  Phòng thí nghiệm


Phòng thực hành Thực vật dược

1. Mục tiêu

+ Kiến thức

-         Mô tả được cấu trúc và chức năng của các thành phần trong cấu tạo tế bào thực vật.

-         Trình bày được cấu trúc, chức năng và vẽ được các loại mô thực vật.

-         Mô tả được các đặc điểm hình thái và giải phẫu của các cơ quan rễ, thân, lá, hoa, quả và hạt.

-         Trình bày được nguyên tắc chung và phương pháp để phân loại thực vật.

-         Nêu được đặc điểm của ngành Dương xỉ trần và Thủy dương xỉ, ngành Rêu, nhóm các ngành Quyết, ngành Thông, ngành Ngọc lan.

+ Kỹ năng

-         Vẽ được các loại tế bào và mô thực vật.

-         Nhận biết và mô tả được các đặc điểm hình thái của rễ, thân, lá, hoa, quả và hạt.

-         So sánh cấu tạo sơ cấp và cấu tạo thứ cấp của các cơ quan sinh dưỡng của cây.

-         Viết được hoa thức và vẽ được hoa đồ.

-         Nhận biết và mô tả được các đặc điểm hình thái các đại diện của các ngành thực vật.

2. Nội dung học phần

Học phần Thực vật dược cung cấp cho sinh viên kiến thức đại cương về thực vật học, mô tả các cơ quan sinh dưỡng, sinh sản của thực vật. Học phần còn trang bị   cho sinh viên về nguyên tắc chung và phương pháp để phân loại thực vật.

Buổi học

NỘI DUNG

1

Phương pháp cắt – nhuộm – vẽ vi phẫu

Mô mềm – Mô che chở - Mô nâng đỡ

2

Mô dẫn – Mô tiết

3

Rễ cây

4

Thân cây

5

Lá cây

6

Phương pháp phân tích cây - Phân tích hoa Bụp

7

Phương pháp làm tiêu bản thực vật khô - Phân tích hoa Điệp cúng, hoa So đũa

8

Phân tích hoa Dừa cạn, Trang, Glaieul

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
- Kính hiển vi quang học
- Dụng cụ
- Mẫu tươi

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  200,088       1/682