Phòng thí nghiệm

Khoa Dược  »  Phòng thí nghiệm


Phòng Thực hành Hóa hữu cơ

1. Mục tiêu

+ Kiến thức

- Giải thích được hiện tượng đồng phân trong hóa hữu cơ

- Vận dụng được các hiệu ứng điện tử và hiệu ứng lập thể để giải thích tính acid – base, khả năng phản ứng, hướng phản ứng và cơ chế phản ứng.

- Trình bày được các phương pháp xác định cấu trúc của các hợp chất hữu cơ.

- Trình bày được các phương pháp chính điều chế các hóa chức hữu cơ cơ bản.

- Trình bày được cấu tạo, các hóa tính và các phản ứng định tính chính của các hóa chất hữu cơ cơ bản và các hợp chất đa chức và tạp chức.

+ Kỹ năng

- Viết được tên các hợp chất hữu cơ theo danh pháp quốc tế và tên thông thường.

- Tổng hợp ở quy mô phòng thí nghiệm một vài nguyên liệu hóa dược.

+ Thái độ

Có thái độ học tập nghiêm túc.

Có tác phong cẩn thận, chính xác, trung thực trong học tập

2. Nội dung học phần

Buổi 1: Phân tích định tính các nguyên tố trong một hợp chất hữu cơ

Buổi 2: Xác định hằng số vật lý

Buổi 3: Khảo sát nhóm chức hữu cơ

Buổi 4: Chưng cất phân đoạn

Buổi 5: Phản ứng ester hóa - Tổng hợp ethylacetate

Buổi 6: Phản ứng acetyl hóa amin thơm. Tổng hợp acetanilid

Buổi 7: Tổng hợp etylbromur

Buổi 8: Phản ứng diazo hóa và ghép đôi azo – Tổng hợp heliantin (methyl orange)

Buổi 9: Phản ứng sulfo hóa. Tổng hợp acid sulfanilic

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  192,429       1/751