Phòng thí nghiệm

Khoa Dược  »  Phòng thí nghiệm


Phòng Thực hành Hóa đại cương vô cơ

1. Mục tiêu

Kiến thức

- Giải thích được nguyên nhân sự khác nhau về tính chất của các loại nguyên tố s, p, d…

- Giải thích được năng lượng liên kết, tính khử và tính oxy hóa của nguyên tố hydrogen.

- Trình bày được sự liên quan giữa cấu tạo nguyên tử và tính chất của các nguyên tố IA, IB, IIA, IIB, IIIA...

+ Kỹ năng: Thực hành các phản ứng để xác định các nhóm nguyên tố.

2. Nội dung học phần

Học phần này cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về đặc điểm, trạng thái, tính chất lý, hóa và phân loại các nguyên tố như Hydrogen, các nguyên tố thuộc nhóm I đến nhóm VIII.

Buổi 1. Nội quy an toàn PTN; kỹ thuật cơ bản trong PTN, kỹ năng sử dụng thiết bị và pha chế hóa chất

Buổi 2. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.

Buổi 3. Phương pháp chuẩn độ acid - baz

Buổi 4. Chuẩn độ theo phương pháp oxy hóa - khử

Buổi 5. Phương pháp chuẩn độ phức chất

Buổi 6. Các nguyên tố phân nhóm IA (kim loại kiềm), IIA (kim loại kiềm thổ).

Buổi 7. Các nguyên tố nhóm IIIA, IVA, VA

Buổi 8. Các nguyên tố phân nhóm VIA, VIIA

Buổi 9. Các nguyên tố phân nhóm VIB, VIIB

Buổi 10. Các nguyên tố nhóm VIIIB ( Fe, Co, Ni)

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  199,539       1/619