Phòng thí nghiệm

Khoa Dược  »  Phòng thí nghiệm


Phòng thực hành Giải phẫu

1. Mục tiêu

+ Kiến thức

Trình bày được các quy luật hoạt động cơ bản của cơ thể.

Diễn giải được hai cơ chế điều hòa chức năng của cơ thể, cơ chế thần kinh và cơ chế thể dịch.

Trình bày được cấu trúc, thành phần, chức năng của các bộ phận trong cơ thể.

+ Kỹ năng

Nhận biết các bộ phận của cơ thể con người

2. Nội dung học phần

Buổi học

NỘI DUNG

1

Hệ xương

2

Hệ cơ + Hệ hô hấp

3

Hệ tuần hoàn

4

Hệ tiêu hóa

5

Hệ Tiết niệu + Sinh dục, Hệ TK ngoại biên

6

Hệ ngũ quan, Hệ TK trung ương

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
- Tranh giải phẫu (Hệ cơ, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ thần kinh, hệ sinh dục..)
- Mô hình giải phẫu bán thân
- Mô hình xương giải phẫu rời
- Mô hình xương giải phẫu nguyên bộ

                                   


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  167,592       1/255