Phòng TN Khoa Cơ điện - Điện tử

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Cơ điện - Điện tử

Phòng thực hành Công nghệ khí nén thủy lực

Là một trong những phòng thí nghiệm, thực hành trọng điểm của ngành Cơ điện tử, nét độc đáo của môn học thuộc ngành này là ứng dụng vào công nghệ sinh học, y khoa, robot, điều khiển tự động, giám sát hệ thống môi trường, tối ưu hóa sản xuất v.v…Tại đây, sinh viên được hướng dẫn tổng hợp các kiến thức đã học để làm những bài tập trên mô hình thực hành. Ngoài ra, kiến thức về thiết kế, mô phỏng và thực hành tay nghề giúp cho sinh viên có thể vận dụng các thiết bị khí nén vào việc sáng tạo robot và chế tạo những loại máy móc có sử dụng thiết bị khí nén trong công nghiệp.

Xem thông tin chi tiết tại https://codien.lhu.edu.vn/92/22742/Phong-thuc-hanh-cong-nghe-khi-nen-thuy-luc.html


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  51,496       1/147