Phòng TN Khoa Cơ điện - Điện tử

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Cơ điện - Điện tử

Phòng thực hành Điện tử cơ bản - viễn thông

Là phòng trang bị cho sinh viên kiến thức về đặc tính điện của các linh kiện, mạch điện và cách sử dụng các thiết bị đo lường cơ bản như: Volt kế, ampe kế, watt kế, máy phát sóng, dao động ký, VOM ... . Các bài thí nghiệm giúp sinh viên có thể kiểm chứng lại các quy luật hay hiện tượng trong mạch điện DC và AC, mạch điện một pha, mạch ba pha, mạch cộng hưởng, mạch khuếch đại thuật toán, mạch quá độ và mạch có chứa các phần tử phi tuyến.

Xem thông tin chi tiết tại https://codien.lhu.edu.vn/92/23030/Phong-thuc-hanh-dien-tu-co-ban-Vien-thong.html


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  51,264       1/155