Phòng TN Khoa Cơ điện - Điện tử

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Phòng thí nghiệm  »  Phòng TN Khoa Cơ điện - Điện tử

Phòng thực tập Quấn dây máy điện

Phòng được đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập của sinh viên các cấp đào tạo của ngành điện công nghiệp như máy tính, các loại máy biến áp, các loại động cơ điện, tủ điện, máy quấn dây phục vụ cho quá trình thực tập,... Sinh viên được đào tạo kỹ năng thiết kế sơ đồ, đấu lắp các mạch điện khởi động, điều khiển các loại động cơ, thực tập quấn dây các loại máy biến áp,...

Xem thông tin chi tiết tại https://codien.lhu.edu.vn/92/9409/Phong-thuc-tap-Quan-day-may-dien.html


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  51,495       1/147