Thông báo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Thông báo

Danh sách sinh viên khen thưởng tốt nghiệp và khá giỏi năm học 2013-2014.

Khoa thông báo danh sách sinh viên khen thưởng tốt nghiệp, năm học 2013-2014 khá giỏi. 
Sinh viên xem và kiểm tra thông tin trong file đính kèm.
Nếu có sai xót, vui lòng phản hồi về Khoa (đến hết ngày 19/9/2014)
Danh sách cập nhật ngày 18/9/2014